Adatvédelmi tájékoztató

Fogalmi meghatározások:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Cégünk üzemeltetőként mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett internetes oldalak felhasználóinak és a web áruházaiban vásárlók adatai biztonságban legyenek. Ennek érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk és folyamatosan fejlesztjük informatikai rendszerünket, melyet eleve úgy alakítottunk ki, hogy csak a legszükségesebb adatokat kelljen megadnia.
A webáruház és a magazin jellegű tartalmak regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is böngészhető, azonban a teljeskörű működéshez engedélyeznie kell böngészőjében a "cookie"-k használatát. Ezek használata mellett is teljes biztonságban érezheti magát, ezen "cookie"-k nem tartalmazhatnak vírusokat és csak a böngésző munkamenetének támogatására szolgálnak. Ha a pontos működésükre is kíváncsi, javasoljuk, tekintse át használt böngészője útmutatóját.
Regisztrációt követően további lehetőségei nyílnak a teljesebb felhasználó élmény eléréséhez. Lehetősége nyílik a fórumokban hozzászólásokat írni, megtekintheti korábbi rendeléseit és kedvenc termékeket, recepteket jelölhet ki magának. Az így megadott adatainak kezelését a vonatkozó jogszabályoknak és törvényeknek megfeleleően végezzük. Ide értve az alábbiakat.
 
Az adatkezelő adatai:
  • Cégnév: Collin Trade Kft.
  • Székhely: 3935 Erdőhorváti, Hatház utca 10.
  • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
  • Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-030026
  • Adószám: 26087360-2-05
  • Bankszámlaszám: 11734169-25860519
  • EU-s (közösségi) adószám: HU26087360
  • Ügyfélszolgálat:
  • Telefon: +36204895385
  • E-mail kapcsolat: collintradekft@gmail.com
 
Az adatfeldolgozók adatai
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Cégjegyzékszám:
13-09-111755
Adószám:
12369410-2-44
Közösségi adószám:
HU12369410

Megnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 
Személyes adatok kezelése, a kezelt adatok köre
Személyes adatok megadására csak a vásárlásoknál vagy felhasználói regisztráció esetén van szükség. Az így megadott adatokat bizalmasan kezeljük és csak a rendelésekkel összefüggésben használjuk fel.
A megadott e-mail címre hírlevelet csak abban az esetben küldünk, amennyiben ezt a felhasználó maga kéri az erre szolgáló jelölő megadásával. Egyéb esetben az e-mail címre csak a rendelésekkel kapcsolatos levelet küldünk.
Az Adatkezelőnek küldött e-maillel a küldő hozzájárulását adja azon adatok kezeléséhez, melyeket a levelezés során önként megad.
Statisztikai céllal, névtelen jelleggel tárolásra kerülhetnek olyan egyéb adatok melyek a web áruház hatékonyabb üzemeltetését segíthetik. Ilyenek az IP cím, a böngésző- vagy az operációs rendszer típusa. Ezen információk a személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.
 
Az adatkezelés célja
A személyes adatokat csak a rendelések teljesítésével vagy azzal összefüggésben használjuk fel, azok közül csak a szállításhoz szükséges információkat adjuk át Adatfeldolgozó partnernek.
A belépéshez és a felhasználói funkciók (kedvencek, korábbi rendelések, stb.) eléréséhez regisztrációra, ahhoz név, e-mail cím és jelszó megadására van szükség.
Hírlevél igényléséhez e-mail cím és név megadása szükséges valamint a igénylő hozzájárulása.
Fórumok, vélemények írásához a regisztrációs adatokon felül egy felhasználónév megadása is szükséges. Ezen felhasználónév jelenik meg a bejegyzéseknél így megőrizhető az illető névtelensége.
 
Az adatkezelés időtartama:
A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. A visszavonást az érintettnek az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött levélben kell kérnie. A visszavonás feltételhez és indokláshoz nem kötött és teljes mértékig díjmentes. Az adatok törlését Adatkezelő 1 munkanapon belül megteszi és erről visszaigazolást küld.
Azon adatok azonban nem kerülhetnek törlésre, melyek megőrzését törvény, jogszabály vagy rendelet írja elő. Ilyen adatok pl. a számlán szereplő adatok vagy egyéb számviteli, könyvelési célra eltárolt adatok. Ezek adatok megőrzési határideje a vonatkozó előírásban szereplő időtartam.
 
Cookie kezelés
Az adatkezelés célja: felhasználók névtelen azonosítása, egymástól való megkülönböztetésük, a látogatói munkamenet felhasználóhoz rendelése, vásárlói kosár kezelése és visszaállítása visszatéréskor, bejelentkezett státusz megőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: azonosító, időbélyeg.
Adatkezelés időtartama: látogatástól számított 90 nap.
A "cookie" másnéven "süti" rövid, szöveges tartalmú fájl, amit a megjelenített web oldal helyez el a felhasználó gépén. Ezen fájl jellemzően egy egyedi azonosítót tartalmaz, melyet a következő látogatás és/vagy oldalletöltés alkalmával visszaolvasásra kerül, ezáltal a feldolgozó szerver számítógép be tudja azonosítani a felhasználót és meg tudja jeleníteni kosarának tartalmát illetve más, felhasználóhoz kötött adatokat. Az azonosítás névtelenül történik, a cookie használatának fő célja nem az egyén, hanem a munkamenet azonosítása.
A cookie-k használatát a felhasználó böngészőjében engedélyezheti vagy tilthatja le, így engedélyezésével önkéntesen hozzájárul használatukhoz. Törlésüket utólag is bármikor megteheti, a böngésző "cookie-k törlése" funkciójával.
 
Egyéb rendelkezések
Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben arra felhatalmazással bírnak, különböző hatóságok, szervek vagy bíróságok adatszolgáltatásra szólíthatják fel az adatkezelőt. Az adatkezelő amint megbizonyosodott a kérés jogszerűségéről, az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell tegyen. Ezen adatszolgáltatás keretén belül is azonban csak azon adatok kerülnek átadásra, melyeket az igénylő megjelölt.

 Kosár

Az Ön kosara üres.

 Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!Mi a korai magömlés?


A szexuális együttlét ideje alatt bekövetkező férfi orgazmust sperma kilövés, magömlés kíséri. A folyamat a következő. A prosztata és az ondóhólyagok összehúzódását követően, a sperma a hugycsőbe kerül. Ekkor a gáti izomzat ritmusosan összehúzdik és a sperma lövell ki a péniszből. Amennyiben az orgazmus szexuális együttlét előtt vagy a behatolást követően hamar következik be, akkor korai magömlés a problémája.


Korai magömlés! Milyen esetben mondjuk? 


A nők sok esetben használják a korai magömlés kiejezést egy férfivel kapcsolatban, ha a saját orgazmusuk előtt következik be a magömlés. Ezért a férfiak többsége próbál megoldást keresni korai magömlés ellen. A valóság az, hogy nem biztos, hogy a férfi korai magömlés problémával küzd, elképzelhető, hogy a nő nehezebben képes az orgazmusra és ezért igényel hosszabb idejű stimulációt. Az átlagos magömlés ideje, 5-10 perc, ez az adat több ezer férfi vizsgálása után született.

Korai magömlés abban az esetben van jelen, amikor a sperma kilövés, a hüvelybe hatolás előtt bekövetkezik, vagy közvetlenül utána (1-2 perc). Ezáltal elmaradhat a női orgazmus és ha a korai magömlés rendszeresen bekövetkezik, akkor további problémákat okozhat a kapcsolatban.

A 3-6 percen belül létrejött magömlés orvosi szempontból nem kóros, függetlenül attól, hogy a partner eljutott e az orgazmusig. Bizonyos számban a férfiak képesek visszatartani az ejakulációt, és néhány gyakorlattal ez "tanulható" is, de nem minden féri esetében.


Mi az oka a vártnál korbábban létrejött magömlésnek?


Ez a reflex a központi idegrendszer szabályozása alatt áll, tehát az agy irányítja. A korai magömlés idejét az agyi szabályozás, a pénisz idegeinek stimulációja és a prosztata befolyásolja. Így a legtöbb esetben a probléma központi idegrendszeri erdetű, de más okok miatt is előfordulhatnak például gyulladás. Tehát mindenképp érdemes kivizsgáltatni magát mindenkinek, akinél a magömlés korai, mielőtt bármilyen módszert kipróbál az idő előtti ejakuláció ellen.

Idegrendszeri anyagok (Serotonin) és lelki hatások aránya befolyásolja az agyi szabályozást. Fáradtság, gyógyszerek mellékhatásai, a partner visszajelzései, a stressz mind hatással van a központi idegrendszerre és ez nagyban befolyásolja a magömlés idejét. Akár korábban, de később is bekövetkezhet az említett okok miatt az orgazmus.

Mint több más életfunkciót, a magömlést is meg kell tanulnia a férfinak szabályozni valamilyen szinten.
Ez általában fiatal/serdülő korban törtnénik önkielégítás formájában. A tizenéves fiúk azonban nem mindíg a megfelelő körülmények között végzik az önkielégítés. Gyakran mosdóban vagy más ilyen helyen ahol úgy gondolja, hogy gyorsan el tudja végezni, és az is a cél, hogy minnél hamarabb elérje az orgazmust. Ez a minnél rövidebb idő alatt elért orgazmus ha rendszeres, akkor az agyban ez rögződik és nem lesz mindenki képes szabályozni az ejakulációt.

Korai magömlés fizikai, testi problémákból is adódhat. Méghozzá gyulladásos betegségek is okozhatják. Ilyen a húgycsőgyulladás, prosztatagyulladás, fityma és makkgyulladás. Ezért érdemes kivizsgáltatni magát, mielőtt kiprbálni bármilyen házi praktikát, szereket vagy szexuálterapeutához fordulna segítségért.


Milyen vizsgálatokat végeznek korai magömlés esetén?


Az első lépés egy vizsgálat során, hogy kiderljön, valóban korai magömlésről van e szó, vagy a partnernek van orgazmuszavara. Szinte minden alkalommal ez letisztázódik a férfi elmondása alapján. Nem biztos, hogy a férfiban van a hiba. A fent említett gyulladásos betegségek kiderítésére, egy urológus által elvégzett rövid vizsgálat során tisztázódik. Amennyiben nem mutatható ki gyulladásos betegség, és és a pertnernek sincs probléma az orgazmus idejével, akkor a problémát az agyi irányításban kell keresni, amiről feljebb olvashat.


Lehet e késleltetni a magömlést?


Ha a magömlés ideje rendszeres nemi élett mellet sem változik, normalizálódik, akkor korai magömlés ellen késleltető készítmények (kenőcs, spray) vagy óvszer használatát ajánljuk. Gyakran alkalmazott módszer az ún. második menet. A korai magömlés miatt az első együttlét nagyon rövid időn bell végetér, így a partner kielégületlen marad. Ebben az esetben a férfi néhány perc "regenerálódás" után, újra belevágnak az aktusba. Az első orgazmus után a következő valószínüleg több idő után fog bekövetkezni, de nincs rá garancia, hogy a partner belevág a folytatásba.

 Online ügyfélszolgálat

Kérdése van?

Kollégánkat eléri a Skypeon keresztül!

Skype hívás

Korai Magömlés

Korai magömlésről akkor beszélünk, ha a férfi szándéka ellenére nem tudja megfelelően kontrollálni magömlésének idejét, és a hüvelybe hatolás előtt, illetve azt követően rövid időn belül, a partner kielégülése előtt következik be a magömlés.


A korai magömlés olyan állapot, mely bármely életkorú férfit érinthet. A kifejezés azt jelenti, hogy az érintett férfi nem képes szabályozni az orgazmus és a magömlés idejét. A legújabb kutatások szerint a férfiak 20-30 százalékát érinti a korai magömlés, ám mivel sokan nem fordulnak segítségért, ez az arány még magasabb is lehet. A korai magömlés fogalma viszonylagos.

 

Viszonylagos, mert egy percek alatt bekövetkező magömlés sem okoz semmi fennakadást a kapcsolatban, amennyiben a partnernek ez idő alatt orgazmusa volt, ám egy hosszú idő után bekövetkező magömlés is lehet az adott partnerhez képest korai, ha annak orgazmusa később következik be.

A korai magömlés létezik mint klinikai diagnózis, azonban nem betegség, hanem leginkább lelki vagy fizikai okok, illetve az agy alacsonyabb szerotonintermelésének következménye.


korai magömlés

Áruházunkban hűségpont rendszer működik!

Vásárlásai után a termékeknél és a kosárban feltüntetett mennyiségű hűségpontot kap. Ezeket a pontokat később levásárolhatja.